خدمات

موفقیت بلند مدت شما اساس کارهایی است که ما انجام می دهیم. همکاران مشتاق ما در سراسر کشور آماده ارائه خدمات کامل جهت نیازهای امروز و فردای شما می باشند. هدف ما رضایت شماست.

خدمات پس از فروش این شرکت شامل موارد زیر می باشد :

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

- خدمات بهره برداری و نگهداری

- نظارت 24 ساعته در 7 روز هفته

- خدمات تعمیر و نگهداری اصلاحی

- آموزش

- تامین قطعات یدکی